1800 Express - CS

Lengte: ca. 18.60 m
Breite: ca. 5.25 m
Tiefgang: ca. 1.30 m
Durchfahrtshöhe: ca. 4.10 m
Motor: 2 x Cummins QSM11 - 715 PK
Gebäude: Aluminium
CE-classificatie : A (ocean)
Type romp: V
Spitzengeschwindigkeit: ca. 20 kn
Marschgeschwindigkeit: ca 15 kn
logobar