Blauwe vlag

Sinds 2005 zijn wij in het trotse bezit van de Blauwe Vlag. De Blauwe Vlag is een internationale milieu-onderscheiding, uitgegeven door de FEE (Foundation for Environmental Education).
 
De Blauwe Vlag wordt jaarlijks toegekend aan stranden en jachthavens die aan de campagne deelnemen en aangetoond hebben schoon en veilig te zijn. Het doel van de "Blauwe Vlag Campagne" is om overheden, ondernemers en recreanten blijvend te betrekken bij de zorg voor schoon en veilig water, mooie natuur een een gezond milieu. Het mogen voeren van een Blauwe Vlag is een erkenning van de inspanningen die de strandgemeente of jachthavenbeheerder op dit gebied heeft geleverd. Voor de toerist is de Blauwe Vlag het herkennings- en kwaliteitssymbool voor goede stranden en jachthavens.

Kwaliteitseisen voor havens: - schoon water en schone kades - goede hygiënische sanitaire voorzieningen in voldoende mate aanwezig - een gescheiden afval-inzamelingssysteem, bij voorkeur ook voor bilgewater en afvalwater - lozingen van afvalwater van boten en havenvoorzieningen in het water van de haven zijn      verboden - reddings- en blusmaterialen zijn aanwezig - er is een havenreglement met gedragscodes voor de bezoekers - informatie over hoe om te gaan met natuur en milieu is beschikbaar.

Omdat wij aan al deze eisen voldoen, mogen we ook dit jaar wederom de Blauwe Vlag laten wapperen.

Klik hier voor de website van de blauwe vlag.

Klik hier voor de MVO verklaring van de jachthaven.

 

logobar