EMCI gecertificeerd

De Boarnstream International Motoryachts is een EMCI gecertificeerd bedrijf en heeft ook EMCI jachtmakelaars in dienst. EMCI certificeert bedrijven, professionals en producten binnen de maritieme sector. EMCI is wereldwijd actief als maritieme examen-, certificatie- en registerorganisatie.

Sinds 2001 is de beroepsbescherming opgeheven en kan iedereen zich jachtmakelaar, aannemer of taxateur noemen. De groep jachtmakelaars heeft via de NBMS de handen ineen geslagen en een certificeringsorgaan in het leven geroepen om de kwaliteit van jachtmakelaars te handhaven. EMCI doet o.a. het volgende:

* professionele beroepsopleiding voor de certificatie;
* onderhoud van kennis en vaardigheden tijdens certificatie op basis van de verplichte permanente opleiding;
* aanspreekbaar op basis van de gedragsregels en het klacht- & tuchtrecht;
* actief in de lokale, nationale en internationale markt;
* onderdeel van een breed internationaal netwerk van maritieme professionals dat staat voor ervaring, kwaliteit, samenwerking en continuïteit;
* optionele toegang tot het internationale Global Yacht & Shipbrokers Network met ondermeer een compleet management kwaliteitshandboek en diverse collectieve dienstverleningscontracten zoals beroepsaansprakelijkheidverzekering;
* EMCI is ISO 9001:2008 gecertificeerd door Lloyds Register te Rotterdam (Nederland). De bijbehorende registraties zijn ingeschreven bij United Kingdom Accreditation Service (UKAS) te Londen (Engeland) en Raad voor Accreditatie (RVA) te Utrecht (Nederland).

logobar