NBMS lid

De NBMS is de vereniging van beëdigde en EMCI gecertificeerde Makelaars in schepen gespecialiseerd in het aan- en verkopen van: pleziervaartuigen, binnenvaartschepen, zeeschepen en woonschepen.

De vereniging behartigt de gemeenschappelijke belangen van de leden en kent leden, buitengewone leden en begunstigers en heeft o.a. tot taak de makelaardij in schepen kwalitatief op een hoog peil te handhaven. De vereniging stelt hoge eisen aan het vakmanschap en de betrouwbaarheid van de leden o.a. door zelfregulatie en het hanteren van een Codex voor beroepsethiek die voor leden als leidraad geldt bij de uitoefening van hun beroep. De leden hebben ook de verplichting zich jaarlijks bij te scholen om de klanten altijd "up to date" te kunnen informeren en de transacties altijd conform de recentste regelgeving te kunnen opzetten en afwikkelen. De Nederlandse Bond van Makelaars in Schepen is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer V. 40341556 en opgericht in 1940.

logobar